Általános szerződési és felhasználási feltételek

Jelen általános szerződési feltételek biztosítják a VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás és az ezt igénybe vevő ügyfelek közötti jogok és kötelezettségek teljes körű szabályozását, ezen szabályok bármely fél részéről történő elmulasztásának esetén történő jogi kikényszerítését és a szolgáltatás zavartalan működését.

A szolgáltatás igénybevételével jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket mind a VR Tours Kft. (későbbiekben cég vagy szolgáltató), mind a szolgáltatást megvásárló ügyfelek magukra kötelező érvényűnek tekintik, erről írásbeli nyilatkozatot is adnak.

1. Az ÁSZF Célja

Az ÁSZF a Szerződés általános szerződési feltételeit, így elsősorban a VR Tours Kft. szolgáltatásának igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket, illetve az Ügyfél számára fontos információkra irányuló tájékoztatást rögzíti.

2. Az ÁFSZ közzététele, időbeli hatálya és elérhetősége

A VR Tours Kft. vállalja, hogy az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, a szerződő felet közvetlenül érintő rendelkezéseiről, a szerződő felet tájékoztatja

 • A jelen ÁSZF közzétételének napja 2019.04.30, melyet a VR Tours Kft. a vrtoursbudapest.com oldalon tesz közzé.
 • A jelen ÁSZF határozatlan ideig van hatályban, és minden 2019.04.30 időpont után a cég és az ügyfél között létrejött szerződésre érvényes.
 • A jelen ÁSZF a hatálya alatt mindvégig elérhető letölthető formátumban a vrtoursbudapest.com honlapon valamint nyomtatott formában a VR Tours Kft központi irodájában (1013 Budapest, Lánchíd utca 23.)

3. A Szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan természetes személyre, aki a jegy megvásárlásával igénybe veszi a VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatást.

A szerződés létrejöttével az ÁSZF automatikusan elfogadottnak minősül, melynek következtében az előirányzott jogok és kötelezettségek mindkét fél részére kötelező érvényűnek minősülnek.

Amennyiben az ügyfél nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni jelen ÁSZF-be foglalt szabályokat, úgy a VR Tours Kft. megtagadhatja a szolgáltatás igénybevételét, ezzel egyidejűleg, a már megváltott jegy vételárát visszatéríti az ügyfél részére. Utóbbi pénz visszatérítési kötelezettség alól kivételt képez ha, az ügyfél a szolgáltatás igénybevételét követően, annak végeztével jelzi egyet nem értési szándékát

4. A szolgáltatás tartalma

A VR Tours Kft. sétáló túrával egybekötött virtuális valóság élményt kínál melynek fő célja az ügyfél szórakoztatása. Ebből kifolyólag, bár az élmény történelmi témájú, a fókuszban elsősorban a szórakoztatás, az élmény nyújtása nem pedig a történelmi események valósághű bemutatása áll. Bár a cég igyekezett a legnagyobb történelmi pontosság megtartására, egyes jelenetek és azok képi világa nem fedik teljes mértékben a valóságat, a nagyobb ügyfélélmény érdekében. A történelmi pontossággal kapcsolatos reklamációkat a fentiekből kifolyólag nem áll módunkban kivizsgálni.

A szolgáltatást mindenki saját felelősségére veheti igénybe, a túra során bemutatott virtuális valóságot ábrázoló jelenetekben a nyugalom megzavarására alkalmas hang és kép effektusok jelennek meg, ezért epilepsziában szenvedők vagy arra hajlamosak számára kifejezetten nem ajánlott, valamint az esetleges rosszullétekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

  • A szolgáltatást minden 12. életévét betöltött személy igénybe veheti – 14 éves kor alatt nagykorú kísérete mellet – aki elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
  • A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatás ellenértékének megfizetése – A mindenkori árazás megtalálható a vrtoursbudapest.com oldalon – a VR Tours Kft. által meghatározott módon.
  • A szolgáltatást alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb bódítószer hatása alatt lévő, magát kontrollálni nem képes személy nem veheti igénybe.
  • A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél a szerződés időtartama alatt, a kapott virtuális valóság szemüvegért cserébe letétet helyezzen el a VR Tours Kft. irodájában az alábbiak szerint:
   • Letétként elhelyezhető bármely személyes okmány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány) mely igazoltan a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy tulajdona
   • Pénzbeli letét elhelyezése is lehetséges, melynek mértékét a VR Tours Kft. -EUR-ban határoz meg, vagy ennek megfelelő forint összegben.

Abban az esetben, ha az ügyfél megtagadja a letét elhelyezését, úgy a VR Tours Kft. megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását.

6. Adatkezelési szabályok

A VR Tours Kft. az ügyfelek személyes adatait kizárólag a szerződés időtartama – a túra kezdete és vége – alatt tárolhatja, azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A cég vállalja, hogy a 4.1, pontban meghatározott letétbehelyezési lehetőség választása esetén, az ügyfél által átadott dokumentumot harmadik fél részére át nem adja, arról semmilyen formában másolatot nem készít, a rajta található adatokat nem rögzíti. Azokat, a túra végeztével annak tulajdonosának hiánytalanul és sértetlenül visszaadja.

  • A leadott dokumentumok elzárva, azokat a VR Tours Kft. munkavállalóin kívül, más személyek számára hozzáférhetetlenül tárolja.
  • A fentieken túl, minden adatkezelésre vonatkozó szabályzat megtalálható a VR Tours Kft. „Adatkezelési szabályzat” című dokumentumában, mely megtalálható a VR Tours Kft. honlapján, továbbá nyomtatott formában a VR Tours Kft. irodájában.

7. A szolgáltatás során felmerülő károk rendezése

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a szerződés időtartama alatt, kötelesek a rájuk bízott eszközöket rendeltetés szerűen, a túravezető utasításainak megfelelően használni. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért, valamint a szándékos rongálásból, eltulajdonításból eredő károkért az ügyféllel szemben a VR Tours Kft. kártérítési igényt nyújthat be, illetve az alábbiak szerint automatikus pénzbeli kártérítést eszközölhet.

 • Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgálatás igénybevétele céljából pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja az általa leadott letét összegével felel az okozott kárért. A letétbe helyezett összeget a VR Tours Kft. az okozott kár ellenében saját célra felhasználhatja.
 • Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele céljából nem pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt szándékosan megrongálja akkor pénzbeli kártérítés megfizetésére köteles, melynek mértékét a VR Tours Kft. 200 azaz kettőszáz euróban vagy ezzel megegyező forint összegben határoz meg. A kártérítés meg nem fizetése esetén a VR Tours Kft. hatósági eljárást kezdeményezhet az illetékes szerveknél rongálás bűncselekménye miatt.
  • Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele céljából nem pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt eltulajdonítja, azt a VR Tours Kft. részére vissza nem szolgáltatja, a szolgáltató jogosult hatósági eljárás kezdeményezésére lopás vétség bűntette miatt.
 • A túra során felmerülő nem anyagi jellegű károkért, azaz bármilyen jellegű testi sérülésért, rosszullétért a VR Tours Kft. semmilyen felelősséget nem tud vállalni, ugyanakkor lehetőségeihez képest megadja a szükséges segítséget.

8. A szolgáltatás kezdete, időtartama

  • A VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás előre meghatározott időtartamra szól.
  • A túra hossza minimum 1 óra és 15 perc, de maximum 1 óra és 35 perc. A túra kezdete a virtuális valóság szemüvegek átvételétől, azok visszaadásáig tart.
  • A VR Tours Kft. által szervezett túrák meghatározott időpontokban indulnak, melyekről a szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek a cég honlapján, irodájában és az általa kibocsájtott tájékoztató anyagokon tájékozódhatnak.
  • A VR Tours Kft. által szervezett túrák időpontjai a hét minden napján – beleértve a munkaszüneti napokat is – 11:00-kor, 13:00-kor, 15:00-kor és 17:00-kor indulnak. A túrák indulási időpontjának változtatásához való jogot fenntartjuk.

9. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Jelen általános szerződési feltételek módosításának jogát a VR Tours Kft. fenntartja, ugyanakkor vállalja, hogy a megváltozott szerződési feltételeket, minden arra a célra szolgáló platformon azonnali hatállyal közzéteszi.

10. Jegyvásárlás és értékesítés

  • A VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás jegyvásárláshoz kötött.
  • Jelen általános szerződési feltételek hatályon kívül helyezéséig az alábbi jegyárak érvényesek:
 • Felnőtt jegy = 35.-€/11.500.-HUF
 • Diák/Nyugdíjas= 30.-€/ 9.900.-HUF
 • Csoportos (legalább 8, maximum 20 fő) = 30.-€/9.900.-HUF/Fő
 • Családi 1 (2 felnőtt, 1 gyerek) = 95.-€/31.300.-HUF
 • Családi 2 (2 felnőtt, 2 gyerek) = 115.-€/37.900.-HUF

A családi jegyek 14 éven aluli gyermekek esetén vehetők igénybe!

 • A jegyvásárlás az alábbi módon és helyeken történhet:
 • A VR Tours Kft. honlapján (bankkártyával)
 • A VR Tours Kft. által kijelölt viszonteladói partnereknél (bankkártyával és/vagy készpénzben)
 • A VR Tours Kft. központi irodájában (Bankkártyával és készpénzben)
  • A jegy megvásárlása után, az ott kapott nyugta/voucher bemutatása ellenében jogosult a szolgáltatás igénybevételére. A hamis, nem beazonosítható forrásból származó jegyeket/nyugtákat/voucherek a VR Tours Kft. nem köteles elfogadni, a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

11. Az ÁSZF hatálya

  • Jelen Általános szerződési feltételek időbeli hatálya 2019.05.01-től, annak megszűnéséig vagy módosításáig terjed.
  • Jelen Általános szerződési feltételek személyi hatályát tekintve vonatkozik minden olyan természetes személyre, akik a VR Tours Kft. szolgáltatását igénybe veszik és ezáltal aláírásukkal elfogadják, magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el a benne foglaltakat.

 

Budapest, 2019.04.30